Kontakt

Bosman d.o.o. Sarajevo
Rakovička cesta br. 18
71210, Ilidža, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

UPRAVA:

Tel/Fax: +387 (0)33 762 061
E-mail: info@bosman.ba

Prodaja rezervnih dijelova:

Tel/Fax: +387 (0)33 762 060